Etikettarkiv: militärt

Vår omgivning är full av gamla minnen från en osäker värld. Inte minst det kalla kriget. Vissa är lätta att upptäcka, andra är lite svårare att se. Eftersom jag har ett ganska stort intresse för försvars- och säkerhetspolitik – både historiskt och i nutid – består denna blogg av en del poster i ämnet.

Ravlunda skjutfält

När jag ser en gammal skylt har jag svårt att motstå frestelsen att plocka fram kameran och ta några bilder. Då syftar jag främst på riktigt gamla skyltar som ärrats av tidens tand. I många fall har de dessutom helt förlorat sitt syfte. Den här gamla varningsskylten sprang jag på vid Ravlunda skjutfält för ett par dagar sedan.

På sätt och vis fyller skylten fortfarande sitt syfte. Försvarsmakten använder i högsta grad Ravlunda som skjutfält. Men genom åren har arealen flyttat norrut och just här har det sannolikt inte skjutits något skott på en väldans massa år. Min gissning är att skylten sattes upp någon gång på 40- eller 50-talet och där har den fått stå sedan dess.

Ni har förmodligen redan noterat de tre kronorna ovanför texten. Nuförtiden ser försvarsmaktens varningsskyltar helt annorlunda ut. De är oftast rektangulära med gul bakgrund, röd ram och svart text.

Den gemensamma stabsplatsen Alfred

Jag befinner mig i skogen strax utanför en stad i mellersta Skåne. Vägen jag går på har sedan länge växt igen. Kvar finns bara en smal stig. Men en bit framför mig ska den finnas. En av kalla krigets många hemligheter.

Ganska snart står jag framför en bergvägg. Här finns resterna av vad som en gång var en av Skånes största och viktigaste bergsanläggningar, den gemensamma stabsplatsen som benämndes Alfred.

Bakom bergväggen, insprängd långt in i urberget låg tidigare en anläggning på 2 200 kvadratmeter fördelat på inte mindre än 150 rum och flera våningsplan.

I en gemensam stabsplats, förkortad Gpl, skulle i händelse av krig ledningarna för de olika försvarsgrenarna, civilförsvaret, samt representanter från bland annat post-, tele- och tågväsende i samlas.

Varje militärområde hade minst en Gpl, vilket betyder att det uppfördes två berganläggningar i Skåne, en i Malmöhus läns- och en annan i Kristianstad läns Milo-område.  Sedan fanns det naturligtvis ett antal så kallade komplementanläggningar om huvudanläggningen skulle bli utslagen.

Alfred började byggas 1953 och var ursprungligen avsedd för marinen. Men därefter byggdes den ut i etapper. Efter en större modernisering under mitten av 70-talet hade den expanderat till en fullt utrustad Gplats och sambandscentral. I berget fanns till och med en radio- och TV-studio för att sända ut viktiga meddelanden till allmänheten.

Anläggningen var belagd med strängaste sekretess och skulle endast användas i händelse av krig. De enda personerna som besökte anläggningen regelbundet var egentligen drift- och underhållspersonal. Och eftersom Sverige aldrig blev utsatt för angrepp förblev Alfred i stort sett oanvänd fram till den dag den slutligen avvecklades och plomberades för ett tiotal år sedan.

För ett otränat öga är det närmast omöjligt att se att det en gång i tiden låg en större fortifikation här. Huvudinslaget är ordentligt plomberat och dessutom övertäckt med stora mängder grus. På ett ställe har dock lite rå betong kommit i dager.

Uppe på hjässan hittade jag bland annat en del betongfundament som förmodligen har använts som stöd till staket och master. Det går dessutom att ana tidigare öppningar som jag gissar är ventilationsschakt och nödutgångar. Alla är väl plomberade med järn och betong.

En betydande del av ovanstående fakta har jag hämtat från den utmärkta boken ”Spår av ett försvar” av Leif Högberg.

Du gillar kanske även:
> En port in i berget – RRGC S1 W Hinden på Romeleåsen
> Bildkavalkad från Björka Flygbas
> Grupperingsplats för Robot 68 Bloodhound

Utsikt från Karl XII:s skansar

I brist på nya bilder har jag plockat fram ytterligare en bild som jag tog vid Barsebäckstrand för ett par veckor sedan. Vid den här platsen har militären lämnat många spår genom tiderna.

Uppe på rasbranterna ligger resterna av Karl XII:s skansar som byggdes på 1720-talet. Liknande skansar byggdes från Skåre i söder till Mölle i norr.

Drygt 200 år senare, mitt under brinnande världskrig, byggdes Skånelinjen längs hela den skånska kusten. Betongvärnen var tänkta att skydda Sverige från en eventuell tysk landstigning. Bilden är tagen från ett observationsvärn som byggts i vallen. Med tanke på utsikten är det inte så svårt att förstå varför det placerades just här.

Bergrummet på Skeppsholmen

Bergrummet på Skeppsholmen

Skeppsholmen i centrala Stockholm har en lång tradition av marin närvaro. Spåren är fortfarande tydliga på den lilla ön. I början av 40-talet då andra världskriget blossade upp i Europa behövde marinchefen och hans stab ett bättre fortifikatoriskt skydd.

Därför sprängdes ett större bergrum ut. Anläggningen fick en yta och tunnelsystem på hela 4 800 kvadratmeter med sammanlagt sex inslag. Bilden är tagen vid ett av dessa.

I bergrummet fanns bland annat en stor stridsledningscentral, sovsalar för personal, sjukrum och kök. Marinen lämnade Skeppsholmen på 60-talet och idag används bergrummet bland annat som museum.

> Läs mer om bergrummet på Wikipedia

Regementets Dag på P7 Revingehed

Strid från pansarstridsfordon 360

Tidigare idag besökte jag Regementets Dag på Revingehed. Det måste vara mer än 20 år sedan jag bevistade denna dag som alltid lockar stor publik. Uppskattningsvis var det jag och ytterligare 15 000 som tog del av pansartruppernas uppvisning anno 2015.

Behållningen av dagen var minst sagt blandad. Visst är det kul med en välbesökt familjedag. Barnen älskar ju att klättra på pansarfordon. Men det är liksom det som är problemet. Om man som jag är något mer än normalintresserad av försvars- och säkerhetspolitik kunde det ju vara roligt att under ett par timmar få en liten uppdatering hur de mekaniserade förbanden fungerar och verkar. Jag antar att det är huvudsyftet. Men det är ju fullständigt omöjligt när otaliga barnfamiljer helt har lagt beslag på varje utställningsplats. Lite väl mycket dagis var det alltså.

HemvärnssoldatHemvärnssoldat skjuter med AK 4b

Nåväl, själva stridsuppvisningen var lyckligtvis relativt välarrangerad. Utöver demonstrationer av insatsbataljonerna och Hemvärnet bjöd även Flygvapnet på en enklare bonushow med en SK60.

Slutligen noterar jag att ärtsoppan var gratis när jag besökte Regementets dag som barn (jo även jag gillade att klättra på stridsvagnar). Nu kostar den 50 spänn. Tiderna förändras. Försvarets budget likaså.

Pansarterrängbil 360Pansarterrängbil 360 är ett av insatsbataljonernas modernaste fordon. 

Stridsfordon 90Framryckning med Stridsfordon 90. Notera mynningsflamman från kulsprutan i tornet. Det är naturligtvis lösa skott som används.