Trädpiplärka

Det här var en av de bättre fågelbilderna jag lyckades fånga under gårdagens lilla utflykt. Att göra en artbestämning är inte det enklaste. Jag är tämligen säker på att det är en piplärka. Men om det är en trädpiplärka eller en ängspiplärka är svårare att säga. Jag gissar på en trädpiplärka. Den satt ju trots allt i en björk… 

Majkväll i Måryd

Efter att ha spenderat en stor del av Kristi Himmelsfärdsdag framför dator tog jag en liten tur ut till Måryd på kvällen. Tanken var att jag skulle fotografera fåglar. Men nu när grönskan verkligen har tagit fart är det inte så lätt att finna dem i lövverken.  Så det blev inte alltför många fågelbilder

Men det spelade inte så stor roll. För vilken ljuvlig kväll det var! Jag är ständigt ambivalent till vilken månad på året jag gillar bäst. Just nu måste jag säga att maj ligger väldigt långt upp på listan. 

Måryds enefälad är rena paradiset just nu. Fåglarna kvittrar för fullt (även om de är svåra att se), marken är täckt av en mängd olika ängsblommor och träden skiftar i flera olika gröna nyanser. Det blir definitivt fler kvällsutflykter den närmaste tiden. Solen är uppe till halv tio och aftonljuset är så mycket bättre än mitt på dagen. 

Den gemensamma stabsplatsen Alfred

Jag befinner mig i skogen strax utanför en stad i mellersta Skåne. Vägen jag går på har sedan länge växt igen. Kvar finns bara en smal stig. Men en bit framför mig ska den finnas. En av kalla krigets många hemligheter.

Ganska snart står jag framför en bergvägg. Här finns resterna av vad som en gång var en av Skånes största och viktigaste bergsanläggningar, den gemensamma stabsplatsen som benämndes Alfred.

Bakom bergväggen, insprängd långt in i urberget låg tidigare en anläggning på 2 200 kvadratmeter fördelat på inte mindre än 150 rum och flera våningsplan.

I en gemensam stabsplats, förkortad Gpl, skulle i händelse av krig ledningarna för de olika försvarsgrenarna, civilförsvaret, samt representanter från bland annat post-, tele- och tågväsende i samlas.

Varje militärområde hade minst en Gpl, vilket betyder att det uppfördes två berganläggningar i Skåne, en i Malmöhus läns- och en annan i Kristianstad läns Milo-område.  Sedan fanns det naturligtvis ett antal så kallade komplementanläggningar om huvudanläggningen skulle bli utslagen.

Alfred började byggas 1953 och var ursprungligen avsedd för marinen. Men därefter byggdes den ut i etapper. Efter en större modernisering under mitten av 70-talet hade den expanderat till en fullt utrustad Gplats och sambandscentral. I berget fanns till och med en radio- och TV-studio för att sända ut viktiga meddelanden till allmänheten.

Anläggningen var belagd med strängaste sekretess och skulle endast användas i händelse av krig. De enda personerna som besökte anläggningen regelbundet var egentligen drift- och underhållspersonal. Och eftersom Sverige aldrig blev utsatt för angrepp förblev Alfred i stort sett oanvänd fram till den dag den slutligen avvecklades och plomberades för ett tiotal år sedan.

För ett otränat öga är det närmast omöjligt att se att det en gång i tiden låg en större fortifikation här. Huvudinslaget är ordentligt plomberat och dessutom övertäckt med stora mängder grus. På ett ställe har dock lite rå betong kommit i dager.

Uppe på hjässan hittade jag bland annat en del betongfundament som förmodligen har använts som stöd till staket och master. Det går dessutom att ana tidigare öppningar som jag gissar är ventilationsschakt och nödutgångar. Alla är väl plomberade med järn och betong.

En betydande del av ovanstående fakta har jag hämtat från den utmärkta boken ”Spår av ett försvar” av Leif Högberg.

Maskroshagen

Det här är en bild som jag tog i hagarna uppe vid Linnebjer tidigare i veckan. Det är maskrosornas tid och de gula blommorna förgyller verkligen de frodigt gröna betesmarkerna.

Jag var egentligen ute på jakt efter fåglar, men jag hade pocketkameran med mig och kunde på så sätt även ta en del vidvinkelbilder. En bit bortom den gamla trädstammen till vänster dök det hastigt upp ett rådjur som jag tyvärr aldrig hann fånga på bild.