Ormvråk i Fyledalen

Fyledalen är känt för sina många rovfåglar. Kungsörnen är så klart den mest eftertraktade arten, men det går även att finna glada, tornfalk och ormvråk som på bilden.

När jag besökte Fyledalen den gångna helgen var det inte svårt att hitta den här ormvråken som cirkulerade över ett skogsparti samtidigt som den skrek med jämna mellanrum. Jag hade gott om tid på mig att ta ett gäng bilder innan den försvann. Som vanligt hade jag gärna velat komma lite närmare, men den här bilden blev inte så tokig.

Septembersol i Fyledalen

Efter flera regniga och blåsiga dagar bjöd lördagen äntligen på lite vackert septemberväder. Jag begav mig ut till vackra Fyledalen i jakt på fåglar och lite andra bilder. Den senaste tidens rikliga nederbörd har satt sina spår. Gräsängarna som omgärdar den lilla Fyleån vid Stenby backe är delvis vattentäckta. Det gav mig en möjlighet att fånga en lite annorlunda landskapsbild i motljuset.

Fyra tranor

När flyttfåglarna lämnar Sverige och beger sig söderut, ja då vet man att hösten står för dörren. Tranorna som jag såg i stora mängder på väg norrut i våras tar nu den motsatta vägen söderut mot sina vinterhärbärgen i främst Spanien och Tunisien. De fyra tranorna på bilden fångade jag vid Vombs ängar för någon vecka sedan.

Grenen och Skagens Odde

Idag har jag plockat fram ytterligare en bild från Skagen. En vybild över den östra strandremsan längs Skagens Odde, som även kallas för Grenen. Längst ut vid uddens spets möts Kattegatt och Skagerrak. De kraftiga strömmarna gör att udden i snitt växer ca tio meter per år i nordostlig riktning.

För att ingen ska anklaga mig för bildmanipulation berättar jag direkt att jag har retuscherat bort några människor på stranden. Det är nog ytters sällan den är helt folktom.

Lödde kar

Cirka en kilometer ut i vattnet från Löddeås mynning räknat ligger en liten stenformation. På avstånd ser det ut som en vågbrytarbank och den lilla kobben är klart populär bland storskarvarna.

I själva verket är detta resterna av vad som en gång var Lödde kar, en sorts forntida hamn där gods från mindre båtar från Lödde å lastades över på större och mer djupgående skepp.

Hamnens ursprungliga storlek var ca 160 x 10 meter och genom kol 14-undersökningar som gjorts på trävirkesrester går att datera hamnen till runt 1 000 år e Kr. Det är med andra ord sen vikingatid. 

På bilden syns stenarna och storskarvarna tydligt mellan strandvassen och det norska oljefartyget EK-Sky, som ligger på redd i Öresund. 

> Läs gärna mer om Lödde kar i denna arkeologiska rapport från 70-talet