Kategoriarkiv: Gömda platser

Övergivna platser, glömda rum eller urban exploration. Kärt barn har många namn. Under denna rubrik samlar jag bilder från platser man inte sällan måste titta två gånger för att hitta. Det kan vara allt från gamla militäranläggningar och industrier till rivningstomter och stenbrott. Allt måste inte vara övergivet. Huvudsaken är att platsen har en historia att berätta.

Den gamla vindpumpen

Vindpump

Längs den gamla vägen mellan Revinge och Skatteberga står resterna av vad som en gång varit en vindpump. Förr i tiden använde bönderna möllor som den här för att med vindens hjälp pumpa upp vatten till grödorna. Sedan blev landet elektrifierat och möllorna förlegade.

Rotorbladen på denna vindpump har sedan länge gått hädan för väder och vind. Kvar finns bara ett stålskelett, som höjer sig över nejden och minner om en svunnen tid.

Den gamla stenbron i Rövarekulan

Stenbro Rövarekulan 1

Mitt i Rövarekulans naturreservat finns en gammal stenbro som sträcker sig över Brååns rinnande vatten. Bron med sina tre valv stod klar 1870 och uppfördes av Otto Ramel på Löberöds Slott. Stenbron har renoverats vid ett antal tillfällen och ser ut att vara i gott skick. Men idag är det lite svårt att föreställa sig att detta en gång i tiden var en flitigt trafikerad landsväg.

Stenbro Rövarekulan 2

Mobiliseringsförråd

Har du ett tränat öga kan du i stort sett finna dem var som helst. Militärens gamla mobiliseringsförråd. Något ärrade efter tidens tand minner de om en tid då det var varje medborgares plikt att försvara landets gränser.

Mobiliseringsförråd

För att klara mobiliseringen i händelse av krig uppfördes otaliga militära förråd runt om i Sverige. De flesta byggdes under 40-talets beredskapsår och början av 50-talet. Dessa förråd, som oftast liknar helt vanliga trälador, kunde i stort sett innehålla vad som helst med militär anknytning. Fordon, verktyg, elektronik, kläder, mat… Ja, listan kan göras lång.

Vid dessa förråd/mobiliseringsplatser skulle varje krigsplacerad soldat infinna sig när en inkallelseorder skickades ut. Redan efter ett par timmar skulle de första soldaterna vara på plats. Och med tanke på att krigsmakten kunde mobilisera en bra bit över 500 000 man kan ni förstå att det behövdes ganska många förråd till allt materiel.

Exakt vad det här förrådet en gång inrymt kan jag naturligtvis inte svara på. Men av storleken att döma ligger bussar, lastbilar eller traktorer nära till hands. Höger om byggnaden finns flera lägre förrådslängor i trä. Så antagligen var det en gång en mobilseringsplats för ett kompani.

Att det en gång varit en militär byggnad avslöjar den lilla nummerskylten längst upp till vänster på gaveln. Men det är förmodligen många år sedan nu. Skyddsobjekt-skyltarna är borttagna, stängslet är sönder och färgen har snart flagnat bort helt.

Du är kanske även intresserad av:
> Ammunitionsförråd 
Den gemensamma stabsplatsen Alfred 

Spår av en gård

Spår av en gård

En gång i tiden låg det många små gårdar på Revingehed. Men allteftersom armén tog över de vidsträckta fälten som övningsområde löstes gårdarna in av kronan. Människorna flyttade och husen som en gång var deras hem är sedan länge jämnade med marken. De enda spåren som finns kvar är de träd som omgärdade byggnaderna.

Bildkavalkad från Björka Flygbas

I samband med en cykeltur tidigare i veckan tog jag en sväng över det gamla flygfältet Björka strax väster om Sjöbo. Eftersom jag vet att många är inne och kollar på mina bloggposter från den tidigare krigsflygbasen tänkte jag bjuda på en färsk bildkavalkad.

Björka rullbana
Rullbanans storlek är imponerande. Under 50- och 60-talet startade flygplan som J29 Tunnan och J34 Hawker Hunter här. Därefter tog J35 Draken över. J37 Viggen var den sista flygplanstypen som mullrade över fältet innan basen lades ner i mitten av 90-talet.

Klargöringsplats TörebodabågeDe karaktäristiska klargöringsplatserna, s k Törebodabågarna, står fortfarande kvar vid den nordvästra banändan. När det kalla kriget var som allra kallast kunde roten i incidentberedskapen stå fullt startklar under dessa tak. 

Klargöringsplats BjörkaFyra klargöringsplatser och ett par äldre så kallade jordkulehangarer är bevarade. På den högra bilden syns platsen där startaggregatet stod placerat. 

Södra banändanNaturen börjar så sakteliga ta över den gamla flygbasen. Bilden är tagen vid den sydöstra banändan. 

Björka 4862Ett par uppställningsplatser, s k bakom, (bilden t v) ligger ovanligt nära rullbanan på Björka flygbas. Bilden till höger visar markeringen där flygplanens noshjul skulle placeras vid klargöring.

Du är kanske även intresserad av:
> Klargörningsplatser, Björka flygbas
> Ett underjordiskt skydd på Björka flygbas