Kategoriarkiv: Gömda platser

Övergivna platser, glömda rum eller urban exploration. Kärt barn har många namn. Under denna rubrik samlar jag bilder från platser man inte sällan måste titta två gånger för att hitta. Det kan vara allt från gamla militäranläggningar och industrier till rivningstomter och stenbrott. Allt måste inte vara övergivet. Huvudsaken är att platsen har en historia att berätta.

Bergrummet på Skeppsholmen

Bergrummet på Skeppsholmen

Skeppsholmen i centrala Stockholm har en lång tradition av marin närvaro. Spåren är fortfarande tydliga på den lilla ön. I början av 40-talet då andra världskriget blossade upp i Europa behövde marinchefen och hans stab ett bättre fortifikatoriskt skydd.

Därför sprängdes ett större bergrum ut. Anläggningen fick en yta och tunnelsystem på hela 4 800 kvadratmeter med sammanlagt sex inslag. Bilden är tagen vid ett av dessa.

I bergrummet fanns bland annat en stor stridsledningscentral, sovsalar för personal, sjukrum och kök. Marinen lämnade Skeppsholmen på 60-talet och idag används bergrummet bland annat som museum.

> Läs mer om bergrummet på Wikipedia

Den gamla vindpumpen

Vindpump

Längs den gamla vägen mellan Revinge och Skatteberga står resterna av vad som en gång varit en vindpump. Förr i tiden använde bönderna möllor som den här för att med vindens hjälp pumpa upp vatten till grödorna. Sedan blev landet elektrifierat och möllorna förlegade.

Rotorbladen på denna vindpump har sedan länge gått hädan för väder och vind. Kvar finns bara ett stålskelett, som höjer sig över nejden och minner om en svunnen tid.

Den gamla stenbron i Rövarekulan

Stenbro Rövarekulan 1

Mitt i Rövarekulans naturreservat finns en gammal stenbro som sträcker sig över Brååns rinnande vatten. Bron med sina tre valv stod klar 1870 och uppfördes av Otto Ramel på Löberöds Slott. Stenbron har renoverats vid ett antal tillfällen och ser ut att vara i gott skick. Men idag är det lite svårt att föreställa sig att detta en gång i tiden var en flitigt trafikerad landsväg.

Stenbro Rövarekulan 2

Mobiliseringsförråd

Har du ett tränat öga kan du i stort sett finna dem var som helst. Militärens gamla mobiliseringsförråd. Något ärrade efter tidens tand minner de om en tid då det var varje medborgares plikt att försvara landets gränser.

Mobiliseringsförråd

För att klara mobiliseringen i händelse av krig uppfördes otaliga militära förråd runt om i Sverige. De flesta byggdes under 40-talets beredskapsår och början av 50-talet. Dessa förråd, som oftast liknar helt vanliga trälador, kunde i stort sett innehålla vad som helst med militär anknytning. Fordon, verktyg, elektronik, kläder, mat… Ja, listan kan göras lång.

Vid dessa förråd/mobiliseringsplatser skulle varje krigsplacerad soldat infinna sig när en inkallelseorder skickades ut. Redan efter ett par timmar skulle de första soldaterna vara på plats. Och med tanke på att krigsmakten kunde mobilisera en bra bit över 500 000 man kan ni förstå att det behövdes ganska många förråd till allt materiel.

Exakt vad det här förrådet en gång inrymt kan jag naturligtvis inte svara på. Men av storleken att döma ligger bussar, lastbilar eller traktorer nära till hands. Höger om byggnaden finns flera lägre förrådslängor i trä. Så antagligen var det en gång en mobilseringsplats för ett kompani.

Att det en gång varit en militär byggnad avslöjar den lilla nummerskylten längst upp till vänster på gaveln. Men det är förmodligen många år sedan nu. Skyddsobjekt-skyltarna är borttagna, stängslet är sönder och färgen har snart flagnat bort helt.

Du är kanske även intresserad av:
> Ammunitionsförråd 
Den gemensamma stabsplatsen Alfred 

Spår av en gård

Spår av en gård

En gång i tiden låg det många små gårdar på Revingehed. Men allteftersom armén tog över de vidsträckta fälten som övningsområde löstes gårdarna in av kronan. Människorna flyttade och husen som en gång var deras hem är sedan länge jämnade med marken. De enda spåren som finns kvar är de träd som omgärdade byggnaderna.