Kategoriarkiv: Gömda platser

Övergivna platser, glömda rum eller urban exploration. Kärt barn har många namn. Under denna rubrik samlar jag bilder från platser man inte sällan måste titta två gånger för att hitta. Det kan vara allt från gamla militäranläggningar och industrier till rivningstomter och stenbrott. Allt måste inte vara övergivet. Huvudsaken är att platsen har en historia att berätta.

Mobiliseringsförråd

Har du ett tränat öga kan du i stort sett finna dem var som helst. Militärens gamla mobiliseringsförråd. Något ärrade efter tidens tand minner de om en tid då det var varje medborgares plikt att försvara landets gränser.

Mobiliseringsförråd

För att klara mobiliseringen i händelse av krig uppfördes otaliga militära förråd runt om i Sverige. De flesta byggdes under 40-talets beredskapsår och början av 50-talet. Dessa förråd, som oftast liknar helt vanliga trälador, kunde i stort sett innehålla vad som helst med militär anknytning. Fordon, verktyg, elektronik, kläder, mat… Ja, listan kan göras lång.

Vid dessa förråd/mobiliseringsplatser skulle varje krigsplacerad soldat infinna sig när en inkallelseorder skickades ut. Redan efter ett par timmar skulle de första soldaterna vara på plats. Och med tanke på att krigsmakten kunde mobilisera en bra bit över 500 000 man kan ni förstå att det behövdes ganska många förråd till allt materiel.

Exakt vad det här förrådet en gång inrymt kan jag naturligtvis inte svara på. Men av storleken att döma ligger bussar, lastbilar eller traktorer nära till hands. Höger om byggnaden finns flera lägre förrådslängor i trä. Så antagligen var det en gång en mobilseringsplats för ett kompani.

Att det en gång varit en militär byggnad avslöjar den lilla nummerskylten längst upp till vänster på gaveln. Men det är förmodligen många år sedan nu. Skyddsobjekt-skyltarna är borttagna, stängslet är sönder och färgen har snart flagnat bort helt.

Du är kanske även intresserad av:
> Ammunitionsförråd 
Den gemensamma stabsplatsen Alfred 

Spår av en gård

Spår av en gård

En gång i tiden låg det många små gårdar på Revingehed. Men allteftersom armén tog över de vidsträckta fälten som övningsområde löstes gårdarna in av kronan. Människorna flyttade och husen som en gång var deras hem är sedan länge jämnade med marken. De enda spåren som finns kvar är de träd som omgärdade byggnaderna.

Bildkavalkad från Björka Flygbas

I samband med en cykeltur tidigare i veckan tog jag en sväng över det gamla flygfältet Björka strax väster om Sjöbo. Eftersom jag vet att många är inne och kollar på mina bloggposter från den tidigare krigsflygbasen tänkte jag bjuda på en färsk bildkavalkad.

Björka rullbana
Rullbanans storlek är imponerande. Under 50- och 60-talet startade flygplan som J29 Tunnan och J34 Hawker Hunter här. Därefter tog J35 Draken över. J37 Viggen var den sista flygplanstypen som mullrade över fältet innan basen lades ner i mitten av 90-talet.

Klargöringsplats TörebodabågeDe karaktäristiska klargöringsplatserna, s k Törebodabågarna, står fortfarande kvar vid den nordvästra banändan. När det kalla kriget var som allra kallast kunde roten i incidentberedskapen stå fullt startklar under dessa tak. 

Klargöringsplats BjörkaFyra klargöringsplatser och ett par äldre så kallade jordkulehangarer är bevarade. På den högra bilden syns platsen där startaggregatet stod placerat. 

Södra banändanNaturen börjar så sakteliga ta över den gamla flygbasen. Bilden är tagen vid den sydöstra banändan. 

Björka 4862Ett par uppställningsplatser, s k bakom, (bilden t v) ligger ovanligt nära rullbanan på Björka flygbas. Bilden till höger visar markeringen där flygplanens noshjul skulle placeras vid klargöring.

Du är kanske även intresserad av:
> Klargörningsplatser, Björka flygbas
> Ett underjordiskt skydd på Björka flygbas

Ännu en grupperingsplats för Robot 68

Grupperingsplats Robot 68

I förra veckan lyckades jag leta upp ytterligare en gammal grupperingsplats för Robot 68 Bloodhound i Häckeberga-området. Det här har blivit en form av skattjakt för mig. Plattorna i sig är ganska obetydliga. Det är utmaningen att hitta dem som är det roliga.

Den här grupperingsplatsen ligger cirka 6 kilometer från platsen jag lade upp bilder från tidigare i år. Den följer det vanliga mönstret med fyra kvadratiska betongplattor. På dessa har dock lavettfästena av järn tagits bort och kabelgraven har fyllts igen med ny betong. Dessutom blommar Tussilagon vackert i de gamla skarvarna.

Robot 68 Bloodhound

Under främst slutet av 60- och början av 70-talet var dessa stridsgrupperingsplatser extremt hemliga. Så pass hemliga att de aldig besöktes av uniformerad personal och försågs med kodnamn i arrendekontrakten. Först 2006 upphävdes sekretessen helt.

Totalt finns det tre grupperingsplatser i Häckeberga-området. Den tredje får jag väl leta upp lite senare i år.

Se även: Grupperingsplats för Robot 68 Bloodhound.

Grupperingsplats för Robot 68 Bloodhound

Plötsligt dyker de upp. Mitt inne i mörkaste skogen. En person med ett otränat öga skulle förmodligen inte lägga någon notis vid de lövtäckta betongplattorna och bara passera. Men jag vet att de ska finnas just på den här platsen.

Grupperingsplats Robot 68

Betongplattformarna i Häckebergaskogen var en gång i tiden en väl bevarad hemlighet. Det här en av många gömda minnesplatser från det kalla kriget, en grupperingsplats för Robot 68 Bloodhound.

För att bekämpa angripande flyg i händelse av krig – företrädesvis på höjder dit jaktflyget hade svårt att nå – förvärvade Flygvapnet i mitten av 60-talet den brittiska luftvärnsroboten Bristol Bloodhound. Den svenska beteckningen blev Robot 68.

Det här var en tid då Sverige skulle försvara sin territoriella neutralitet i skuggan av maktkampen mellan NATO och Warszawapakten. Berlinmuren hade just uppförts och Kubakrisen var ytterst nära att utlösa ett tredje världskrig mellan supermakterna.

Totalt införskaffade Flygvapnet 96 robotar av den här typen, som fördelades på sex robotdivisioner med två kompanier i varje. Varje robotkompani bestod av 138 man. Runt om i södra Sverige byggdes undangömda platser dit kompaniet med hjälp av lastbilar och bussar kunde förflyttas och omgrupperas i händelse av krig.

Kablageränna och fästpunkt Robot 68

Platserna var belagda med väldigt hög sekretess. De användes aldrig i samband med övning, märktes inte med förbudsskyltar och fick inte besökas av uniformerad personal. De gånger försvarsmakten inspekterade grupperingsplatserna gjordes det i civil klädsel. Sekretessen upphävdes först 2006.

Varje grupperingsplats bestod av fyra betongfundament där robotlavetterna skulle placeras. På varje fundament fanns förankringsfästen av järn samt i vissa fall en ränna för kablage. Utöver detta fanns röjda uppställningsplatser för fordon och spaningsradar. I Skåne uppfördes totalt nio grupperingsplatser av den här typen. Vad jag vet är de flesta bevarade.

Ett robotkompani var ett i stort sett självständigt förband som kunde klara sig utan försvar och underhållsstöd. Själva robotsystemet leddes och styrdes dock primärt från de fortifierade luftförsvarscentralerna via STRIL 60-systemet. Men kompaniet hade även en viss förmåga att genomföra strid autonomt.

Robot 68 plattform

Robot 68 blev ett ganska kortlivat kapitel i Flygvapnets historia. Höga underhållskostnader, minskade försvarsanslag och det nya resurskrävande Viggen-flygplanet gjorde att systemet avvecklades i mitten av 70-talet. Flera av robotarna återsåldes till England medan andra gick till Schweiz.

Kvar finns nu bara de lövtäckta betongplattorna som påminner oss om tider då förmågan och ambitionen att försvara den territoriella suveräniteten var betydligt högre än idag.

Se även: Bilder från ytterligare en grupperingsplats i Häckeberga-området.

Om du vill läsa mer:
Bristol Bloodhound på Wikipedia
FHT: RB68 – det kalla krigets mest exklusiva vapensystem i Sverige (pdf)
> Sydsvenskan, artikel från 2011

Du gillar kanske även:
Den gemensamma stabsplatsen Alfred
Bildkavalkad från Björka Flygbas
En port in i berget – RRGC S1 W Hinden på Romeleåsen