Mobiliseringsförråd

Har du ett tränat öga kan du i stort sett finna dem var som helst. Militärens gamla mobiliseringsförråd. Något ärrade efter tidens tand minner de om en tid då det var varje medborgares plikt att försvara landets gränser.

Mobiliseringsförråd

För att klara mobiliseringen i händelse av krig uppfördes otaliga militära förråd runt om i Sverige. De flesta byggdes under 40-talets beredskapsår och början av 50-talet. Dessa förråd, som oftast liknar helt vanliga trälador, kunde i stort sett innehålla vad som helst med militär anknytning. Fordon, verktyg, elektronik, kläder, mat… Ja, listan kan göras lång.

Vid dessa förråd/mobiliseringsplatser skulle varje krigsplacerad soldat infinna sig när en inkallelseorder skickades ut. Redan efter ett par timmar skulle de första soldaterna vara på plats. Och med tanke på att krigsmakten kunde mobilisera en bra bit över 500 000 man kan ni förstå att det behövdes ganska många förråd till allt materiel.

Exakt vad det här förrådet en gång inrymt kan jag naturligtvis inte svara på. Men av storleken att döma ligger bussar, lastbilar eller traktorer nära till hands. Höger om byggnaden finns flera lägre förrådslängor i trä. Så antagligen var det en gång en mobilseringsplats för ett kompani.

Att det en gång varit en militär byggnad avslöjar den lilla nummerskylten längst upp till vänster på gaveln. Men det är förmodligen många år sedan nu. Skyddsobjekt-skyltarna är borttagna, stängslet är sönder och färgen har snart flagnat bort helt.

Du är kanske även intresserad av:
> Ammunitionsförråd 
Den gemensamma stabsplatsen Alfred