Mindre purpurmätare

Mindre purpurmätare 1

Nu börjar vi komma in i den tiden på året då det går att finna oändligt många fjärilar över blomsterängarna. När jag var ute vid Sjötorps ängar igår lyckades jag springa på den här lilla vackra fjärilen. Det var knappast storleken som väckte mitt intresse. Fjärilen är inte mer än ca 2 cm mellan vingspetsarna. Nej det var snarare färgen. Aldrig tidigare har jag sett en fjäril med så pass intensivt purpurfärgade band på vingarna.

Efter mycket letande på nätet har jag kommit fram till att detta är en mindre purpurmätare. En fjärilsart som trivs på bäst på öppna torrängar, som blivit alltmer sällsynta i Sverige under senare år. Allt eftersom marker odlats upp eller helt enkelt växt igen. Av den anledningen är den mindre purpurmätaren rödlistad som nära hotad. Larverna lever för övrigt på bergsyra och ängssyra. Den senare är relativt vanlig runt Krankesjön.

På artdatabanken kan du läsa mer om den mindre purpurmätaren

Mindre purpurmätare 2

Du är kanske även intresserad av:
> Amiralfjäril
> Mindre tåtelsmygare