Mindre tåtelsmygare

När jag är ute och letar efter fåglar ser jag ofta olika fjärilar ute på ängarna. Det tråkiga är att mina kunskaper om fjärilsarter inte sträcker sig speciellt långt. Men efter att ha konsulterat nätet har jag kommit fram till att det här måste vara en mindre tåtelsmygare. Det är en ganska liten gulbrun fjäril med ett vingspann mellan 22 och 27 millimeter. Den trivs i dikeskanter och på gräsängar.