Etikettarkiv: fyrar

Fyrskeppet Finngrundet

Finngrundet är ett gammalt fyrskepp som ligger förtöjt vid Jagarpiren utanför Vasamuseet i Stockholm. Fyrskeppet byggdes av Gefle Mekaniska Verkstad 1903 och var i tjänst fram till 1969. Som namnet antyder markerade hon ut Finngrundet i södra Bottenhavet.

Besättningen bestod av åtta man. Att vara stationerad på ett förankrat fyrskepp under längre perioder mitt ute havet kan inte ha varit någon lek. Gott kamratskap och ett bra sätt att fördriva tiden måste ha varit ett absolut krav.

Totalt fanns det 17 olika fyrskepp stationerade runt Sveriges kust. De första skeppen hade enkla fyrlanternor, som förbättrades allteftersom gasdrift och elektricitet introducerades. Vid dimma användes från början klockor och en kanon för att avslöja skeppets position. Dessa ersattes senare av kraftiga mistlurar. Det sista svenska fyrskeppet togs ur drift 1972.

> Läs mer om skeppet på Wikipedia

Fyren vid Stenshuvud

Fyren Stenshuvud

På klipporna vid Hanöbukten ligger Stenshuvuds fyr. Fyren byggdes 1916 för att hjälpa den kustnära båttrafiken att hitta rätt. På den tiden kunde fyrar som denna vara skillnaden mellan att komma säkert i hamn eller förlisa på ett förrädiskt grund. Men allt eftersom nya moderna navigationshjälpmedel installerades på båtarna spelade fyrar som denna ut sin roll. Idag står den mest kvar som ett minne från en svunnen tid.

Du gillar kanske även:
> Malmös inre fyr 
> Stenshuvuds norra topp 

Malmös inre fyr

Malmös inre fyr

Den polkagris-mönstrade fyren i inloppet till Malmös äldre hamnområde har med sina 20 meter ingen respektingivande höjd. Trots det kan den vara en av de mest sedda fyrarna i landet. För varje dag passerar tiotusentals personer över Universitetsbron där fyren står på en liten pir.

Fyren invigdes redan 1878 och togs ur bruk 1983. Nuförtiden lyser den endast med ett fast dekorativt sken riktat in mot staden.

Du är kanske även intresserad av:
> Fyren vid Stenshuvud
> Fyrskeppet Finngrundet

Malmö Vågbrytarbank

Malmö vågbrytarbank

Alla som besökt Scaniabadet i Malmö har säkert inte kunnat undgå att se fyren Malmö Vågbrytarbank, som ligger cirka 600 meter från land.

På sätt och vis kan man säga att denna fyr är Malmö hamns sista utpost. Från stranden och hela vägen ut till fyren ligger en grund vågbrytarbank. Eftersom denna inte går att se för blotta ögat har den föga överraskande orsakat mer än en grundstötning genom åren.


Du är kanske även intresserad av:

Lighthouse


En liten del av Malmö sedd från Hamnpaviljongen. I förgrunden fyren vid Norra Varvsgatan, lite längre bort husen längs Norra Vallgatan. Uppe till höger i bild, bakom lyftkranarna, ligger Hilton Malmö City Hotel.