Fyren vid Stenshuvud

Fyren Stenshuvud

På klipporna vid Hanöbukten ligger Stenshuvuds fyr. Fyren byggdes 1916 för att hjälpa den kustnära båttrafiken att hitta rätt. På den tiden kunde fyrar som denna vara skillnaden mellan att komma säkert i hamn eller förlisa på ett förrädiskt grund. Men allt eftersom nya moderna navigationshjälpmedel installerades på båtarna spelade fyrar som denna ut sin roll. Idag står den mest kvar som ett minne från en svunnen tid.

Du gillar kanske även:
> Malmös inre fyr 
> Stenshuvuds norra topp