Malmö Vågbrytarbank

Malmö vågbrytarbank

Alla som besökt Scaniabadet i Malmö har säkert inte kunnat undgå att se fyren Malmö Vågbrytarbank, som ligger cirka 600 meter från land.

På sätt och vis kan man säga att denna fyr är Malmö hamns sista utpost. Från stranden och hela vägen ut till fyren ligger en grund vågbrytarbank. Eftersom denna inte går att se för blotta ögat har den föga överraskande orsakat mer än en grundstötning genom åren.


Du är kanske även intresserad av: