Mosede Batteri

Mosede batteri

Kring sekelskiftet byggdes ett flertal större befästningsverk runt Köpenhamn. Mosede Batteri är ett av dem. Fortet ligger på kustvägen mot Köge och blev klart 1916, alltså mitt under brinnande världskrig.

Mosede Fort var en del av den så kallade Tunelinjen mellan Köge bukt och Roskilde fjord, som skulle skydda Köpenhamn från en tysk invasion. Bilden är tagen från det jag tror är eldledningsplatsen.