Storfläckig pärlemorfjäril söker nektar från ljungens blommor

Storfläckig pärlemorfjäril

Även om vi har kommit en bit in i september så går det fortfarande att hitta gott om fjärilar i skog och mark. Flera är de tillfällen då en liten fjäril har räddat en för övrigt usel fotodag. Extra roligt är naturligtvis de gånger som jag lyckas springa på en ny art som jag aldrig fotograferat tidigare.

Den här fjärilen upptäckte jag i ett parti med blommande ljung tidigare i veckan. Ljungen blommar som bekant sent på året och blir på så sätt en viktig födokälla och samlingspunkt för fjärilar, humlor och bin.

Storfläckig pärlemorfjäril och blommande ljung

Efter att ha sökt runt i olika artdatabanker är jag ganska säker på att detta är en storfläckig pärlemorfjäril. Just den här fjärilsarten tycks variera stort i antal från år till år. Den trivs bäst vid marker som är sandiga och torra. Alltså på ungefär samma typ av platser där även ljungen breder ut sig.

Den storfläckiga pärlemorfjärilen uppträder normalt i två generationer per år. Den första dyker upp i maj-juni, medan den andra generationen är flygfärdig i augusti-september.