Den lilla bäcken på enefäladen

Bäcken på enefäladen

Här är ytterligare en bild som jag tog på Måryds enefälad tidigare i veckan. Över de gamla hagmarkerna rinner en liten bäck som har sitt ursprung i en källa i urberget. Vattnet i bäcken är alltså väldigt rent och i praktiken drickbart.