Video: En dagsvandring i Borstbäckens naturreservat

Igår tog jag tag i det digra bildmaterial som jag samlade på mig i samband med förra veckans utflykt till Borstbäckens naturreservat. När allt var redigerat blev det en film på strax över sju minuter.

Borstbäckens naturreservat ligger en bit norr om Vombsjön, vid gränsen mellan Eslöv, Hörby och Sjöbo kommun. Borstbäcken rinner genom en djup lövskogsklädd ravin. Det klara och strömmande vattnet är mycket artrikt. Här lever fiskar som öring och spigg, samt en mängd olika snäckor, skalbaggar och larver.

Bok är det klart dominerande trädslaget i naturreservatet som omfattar 46 hektar. Men det finns även gott om ek, ask alm och gran. I reservatet har ett 50-tal ovanliga svamparter påträffats. Själv fann jag stora bestånd av ramslök, som redan har börjat sprida sin så karakteristiska doft. Och som ni ser i klippet sprang jag även på årets första vitsippa.


Se även:

Du är kanske även intresserad av: