Salvikens strandängar

Salvikens strandängar

Ute på Salvikens strandängar är närheten till Öresund påtaglig. Längs den grunda strandlinjen skapar vågor och tidvatten vackra mönster i sanden. Och de små tångruskornas placering på sandbanken ser nästan genomtänkt ut.

Salvikens strandängar ligger strax norr om den lilla byn Vikhög, som går att ana längst ut på udden vid horisonten. Området är ett naturreservat och en viktig häckningplats för sjöfåglar som skärfläcka, småtärna, gravand, ejder och småskrake.


Du är kanske även intresserad av: