Törnskata – hane och hona

Törnskata hane

Törnskatan är en trevlig fågel som är relativt lätt att finna på skånska hedar och hyggen sommartid. Fågeln spenderar en stor del av vintern i Medelhavsområdet och anländer inte till häckningsplatserna i södra Skandinavien förrän i slutet av maj.

För ett tag sedan gick jag förbi ett större busksnår där ett par törnskator med största sannolikt hade ett bo. Reviret markerade de med all tydlighet genom att vicka på stjärten i kombination med avge ett smackande varningsläte. Då törnskatan är en relativt kaxig och orädd fågel lyckades jag få bilder på både hanen och honan.

Törnskata - hona

Det är inte speciellt svårt att skilja en hane från en hona. Karaktäristiskt för hanen är det gråblåa huvudet och det svarta ”zorrostrecket” längs ögat. Bröstet har ofta en lätt rosa ton. Både hanen och honan har en kraftig näbb som de fångar större insekter och smågnagare med. Honans fjäderdräkt är mer nedtonad med ett vackert vågigt mönster över bröstet. Just den här honan var ringmärkt, vilket syns tydligt på bilden.


Du är kanske även intresserad av: