Aurorafjäril i Prästaskogens naturreservat

Aurorafjäril på kärrbrämsa

Den gångna helgen lyckades jag få bilder på aurorafjärilen, en fjärilsart som jag sett tidigare i år men inte haft möjlighet att fotografera.

Vid ett av kärren som ligger i Prästaskogens naturreservat strax utanför Torna Hällestad noterade jag ett flertal hanindivider. Trots att jag bara hade den lätta kameran med mig lyckades jag få några bilder som kan vara värda att lägga upp här på bloggen.

Aurorafjärilen är ganska vanlig i större delen av Sverige och är lättats att observera i slutet av maj. Hanarna är väldigt lätta att känna igen på sina orangea fläckar på vingspetsarna. Honorna saknar dessa fläckar och kan lätt förväxlas med en rapsfjäril. Karaktäristiskt för just aurorafjärilen är dock det gröna mosaikmönstret på bakvingarnas undersida.

Ängs- och kärrbrämsa är värdväxter

Aurorafjäril äter på kärrbrämsa

Aurorafjärilen på de här bilderna sitter på vad jag tror är en kärrbrämsa, en blomma som även fungerar som värdväxt för fjärilens larver. På den nedersta bilder har fjärilen stuckit ner sin ”snabel” i blomman i sin jakt efter lite söt nektar.