Skärfläcka

Skärfläcka - Stångby våtmark

Jag råkade bläddra runt lite på Artportalen tidigare idag och noterade att det hade observerats häckande skärfläckor vid Stångby våtmark strax norr om Lund. Eftersom jag inte hade något annat för mig begav jag mig dit för att kolla. Och mycket riktigt. Ute på ängarna i anslutning till de grunda dammarna fanns det ett antal skärfläckor, varav några ruvade på ägg.

Jag smög fram försiktigt och lyckades komma tillräckligt nära för att få några hyggliga bilder. När fåglar ruvar på ägg gäller det så klart att visa extra stor hänsyn för att inte störa. När jag rörde mig kunde skärfläckan resa sig upp och gå cirka tio meter från boet. Men så fort den försäkrat sig om att jag inte utgjorde någon fara återvände den till sina ägg.

Skärfläckan är väldigt lätt att känna igen på den långa och uppåtböjda näbben. Med näbben fångar den små kräftdjur och insekter som finns på eller strax under vattenytan, därav den något udda formen. Skärfläckan häckar enbart i landets södra delar och spenderar vintern i Nordafrika och sydvästra Europa.

Du är kanske även intresserad av:
Stork på Vombs ängar 
Tofsvipa på Vombs ängar