Hackspett

Efter ett par dagars juluppehåll är bildbloggen igång på nytt. Den här hackspetten hittade jag uppe i en av de tusentals tallar som utgör Vombs fure. På bilden syns det tydligt hur den har hackat upp ett litet hål i grenen i jakt på någon ätbar insekt.

Det här är en så kallad större hackspett. Den i särklass vanligaste hackspett-arten vi har i Sverige. Dessutom är det en hona. Hanarna har nämligen även en röd fläck på hjässan.

Många gånger kan hackspettar vara ganska orädda. I det här fallet lyckades jag få ganska många bilder på fågeln. Så pass många att det faktiskt var jag som lämnade platsen först.