Stångby mosse

Tidigare i eftermiddags tog jag en kortare tur ut till naturreservatet Stångby mosse norr om Lund. Det här var mitt första besök i denna lilla oas mitt i det öppna jordbrukslandskapet.

Den lilla Hobybäcken rinner rakt genom Stångby mosse. Fram till början av 1900-talet bröts torv i området. Därefter blev det slåttermark för att senare växa igen med vide, al och ask.

Idag består naturreservatet dels av tät, lummig lövsumpskog men även öppen betesmark med en rik fauna. Jag såg även en hel del fåglar, bland annat glada, ormvråk och korp.

Nu märks det att höstens färger börjar göra sitt intåg. Det börjar även ligga en del löv på marken. Men så länge solen skiner och temperaturen ligger en bra bit över 15 grader finns det ingen anledning att klaga.