Is och frost runt Boijsens Dammar

Is Boijsens dammar

Det är otroligt hur mycket miljön kan förändras på bara en månad. Det är faktiskt mindre än en månad sedan jag tog en färgsprakande höstbild i solskenet vid Boijsens dammar. När jag besökte samma plats igår var träden runt dammarna täckta av snö och rimfrost. På vattnet låg ett tunt istäcke.

Årstidernas snabba skiftningar är en starkt bidragande orsak till att jag finner naturfotografering så fascinerande. Det sker förändringar hela tiden och du vet aldrig riktigt vad som väntar dig vid nästa fototillfälle.