Mynning

Mynning

Salvikens strandängar strax norr om Vikhög kan stundtals vara översvämmade. En viss utdikning har emellertid skett genom åren, vilket gjort ängsmarken något mer tillgänglig.

Under sommarhalvåret betar boskap på de vidsträckta ängarna. Jag är emellertid inte helt säker på att detta ingrepp har gynnat fågellivet på platsen.

Hur som helst tycker jag det här blev en ganska okej bild, där vattnet och det reflekterande molntäcket skär diagonalt genom ängen.