Häckeberga – Skoggård

Häckeberga - Skoggård

När Carl von Linné besökte Häckebergasjön och dess stränder i mitten av 1700-talet beskrev han platsen som en av de vackraste han sett på sin resa. Det är inte så svårt att förstå. Ädellövskogen och våtmarksområdena söder om sjön är verkligen speciella.