Universitetssjukhusets strålbehandlingsbyggnad II

Strålbehandlingshuset Lund

Idag plockar jag fram ytterligare en bild på Universitetssjukhusets nya strålbehandlingsbyggnad i Lund. Den här är tagen vid entrén och från ett diametralt motsatt väderstreck jämfört med den tidigare.

Eftersom det är skuggsida blir de färgglada mosaikskivorna inte lika distinkta, men notera hur den omgivande byggnationen reflekteras i fasaden. Taklinjerna från husets båda huvudsektioner gör även att det bildas ett tydligt X med skärningspunkt strax ovanför bildens centrum.