Kvärkabäcken i Söderåsens Nationalpark

Kvärkabäcken

Någon minns säkert att jag lade ut en bild från Kvärkabäcken i Södersåsens Nationalpark för ett par veckor sedan. Här är ytterligare en variant. Kvärkabäcken och Dejebäcken rinner samman en bit in i sprickdalen och bildar Skärån. I de rena och syrerika vattendragen lever bland annat bäcköring, elritsa och bäcknejonöga.

Du är kanske även intresserad av:
> Skäralidsdalen
> Sprickdalen i Skäralid