Brandstationen vid Stenberget

Brandstation vid Stenberget

Varje gång jag passerar gamla övergivna byggnader börjar min fantasi att skena. Vad har de använts till? Varför har de lämnats till sitt öde? Det här gamla garaget ligger vid Stenberget, ett stenbrott vid en av Romeleåsens högsta punkter.

Gissningsvis har byggnaden koppling till den utvinning av moränsten som bedrivits på platsen under väldigt många år. Det lilla tornet skvallrar om att det här har varit en brandstation. Kanske inte bara för stenbrottet i sig, där hanteringen av sprängmedel alltid innebar en viss brandrisk, utan förmodligen även för de intilliggande jordbruksfastigheterna.

Oavsett vilket. Nu har naturen börjat ta tillbaka garaget. Texten där det en gång stod BRANDSTATION har vittrat bort. Den omgärdande vegetationen börjar göra sig påmind. Ett par rutor är förstörda, lampetten ovanför porten är rostig och såväl glödlampa som kupa är borta sedan länge. Det är tidens gång.