Flightspotting vid Sturups flygplats

Sturups flygplats

Som jag skrev i gårdagens bloggpost tangerade min cykeltur Sturups flygplats. Här har jag liksom de flesta andra skåningar varit åtskilliga gånger. Vad som var lite udda vid gårdagens besök var för det första att jag anlände på cykel, för det andra att jag kom till flygplatsen från ett klart udda håll, från nordost.

På ängshöjden några hundra meter från inflygningsljusen har man en fin vy över rullbanan och flygplanen som startar och/eller landar kommer ganska nära. Kanske en lämplig plats om man är intresserad av flightspotting? Boeing 737-planet på bilden bör vara SAS flight SK117 från Arlanda.