Sydvästlänkens omriktarstation

Omriktarstation vid Lyby

Mitt på det skånska höglandet, någon kilometer väster om den lilla byn Lyby i Hörby kommun, har en byggnad växt fram som närmast för tankarna till något som är hämtat från filmen Mad Max.

Det här är Svenska Kraftnäts nya omriktarstation. Stationen är en del av den nya sydvästlänken som ska säkra elleveranserna till landets södra delar. Totalt har projektet har en budget på en bit över sju miljarder kronor.

Bygget är naturligtvis kontroversiellt, inte minst för de närboende som plötsligt fått ett stort industriellt komplex runt husknuten. Personligen tycker jag att fasadplattorna av rå korroderad plåt har en viss tjusning. Men jag behöver ju å andra sidan inte se på det varje dag.

Omriktarstationen är ritad av Horisont Arkitekter i Malmö, som inte beskriver idén bakom projektet närmare på sin hemsida. 

Vid årsskiftet beräknas omriktarstationen vara i full drift.

Här kan du se en video om hur Sydvästlänken fungerar: