Korroderat järn och grå betong

Korroderat järn och grå betong

En roströd järnbalk, ett grått betongfundament och fyra små delar av Öresund. Men än så behöver inte jag för att sätta fingret på kamerans avtryckare.