Värn nummer 499


Man behöver inte leta länge för att hitta gamla betongvärn längs Skånes kuster. Dessa byggdes i slutet av andra världskriget och utgjorde den så kallade ”Skånelinjen”. Mellan Båstad och Blekinge uppfördes över 1 000 värn med cirka 400 meters mellanrum. Just det här KSP-värnet, nummer 499, ligger strax norr om Vikhög.