Stjärtmes, blåmes och talgoxe

Jag såg en hel del småfåglar när jag var ute vid Krankesjön förra helgen. Några lyckades till och med fastna på bild.

Stjärtmes

Roligast var nog mötet med ett gäng stjärtmesar. Denna lilla vita och långstjärtade dunboll uppträder i mindre grupper under vinterhalvåret. Under sommaren tycks de föra en betydligt mer anonym och utspridd tillvaro. En bit upp i träden arbetar stjärtmesarna sig metodiskt fram genom grenverken i jakt på något ätbart. Födan består främst av puppor och insekter som ännu inte dukat under av kylan.

Blåmes

Trots namnet så är stjärtmesen inte direkt närbesläktad med andra mesar, som blåmesen och talgoxen. Sådana lyckades jag också fotografera en bit in i den mörka skogen. Många betraktar säkert dessa båda arter som en av våra vanligaste gäster vid vinterns fågelbord. Men de allra flesta individerna lever ändå sina liv långt från städer och byar.

Talgoxe

Du är kanske även intresserad av: