Entita och talgoxe

Talgoxe hane Silvåkraskogen

Under gårdagen spenderade jag ett par soliga timmar i Silvåkraskogen. Jag såg en hel del olika fågelarter. Några av dem lyckades jag dessutom fånga på bild. Även om det inte kändes som att fotolyckan var på topp, blev resultatet ändå över förväntan när jag väl hade tagit fram slutresultatet i efterbehandlingen. Bäst blev nog bilderna på talgoxen och entitan.

Talgoxen och entitan är relativt närbesläktade fågelarter. Det ser man nästan på utseendet. Den markanta skillnaden är så klart att talgoxen har ett gult bröst med en markerad svart ”slips”. Entitan är däremot huvudsakligen ljusgrå. Däremot har den liksom talgoxen en kolsvart hjässa.

Entita Silvåkraskogen

Den milda vintern och de allt ljusare dagarna betyder att både talgoxen och entitan börjat sjunga för fullt. Även om sången skiljer sig mellan de båda arterna finns det även klara likheter.

Sedan har vi det där med skillnaden mellan entita och talltita. Dessa båda arter ser i stort sett identiska ut. Men eftersom jag tog bilden i skånsk blandskog talar det mesta för att det är en entita på bilden. Talltitan är däremot vanligare i barrskogarna längre norrut i Sverige.

Du är kanske även intresserad av:
> Blåmes och entita bland vita blommor
> Talgoxe på kotte