Gulsparv med vårtbitare i näbben

Gulsparv med vårtbitare i näbben

Den här lilla gulsparven fann jag sittandes på ett väldigt lavbevuxet staket vid Vombs ängar för ett tag sedan. Notera den gröna vårtbitaren som den fångat i näbben.

Det här ser ut att vara en hane. I så fall är det högst sannolikt att det låg en hona och med ägg eller nyfödda ungar alldeles i närheten. Gulsparven bygger nämligen sitt bo på marken. Honan är ensam om att ruva äggen, medan båda parterna hjälper till att fånga föda.

Gulsparven är stort sett en allätare. Under den kallare årstiden äter den företrädesvis fröer och knoppar. Men under sommaren breddas menyn med bland annat insekter – som den här vårtbitaren – maskar och andra mindre djur.   Trots att beståndet har minskat något under senare år är gulsparven ändå en ganska vanlig fågel. I Skåne går den att finna året runt.


Du är kanske även intresserad av: