Ägretthäger

Det känns alltid lite extra kul när jag lyckas fånga en helt ny fågelart på bild. Något som av förklarliga skäl blir allt svårare ju mer jag fotograferar. Den här ägretthägern mötte jag vid Krankesjöns strand i förra veckan.

Ägretthägern är till formen lik den betydligt vanligare gråhägern. Den mest uppenbara skillnaden är att ägretthägern är helt vit. Det här är en relativt sällsynt art i Sverige, men vad jag kan förstå har den blivit allt vanligare under senare år.

Det enda som gör mig en smula konfunderad är att den här individen har en gul tå. Om fötterna hade varit helt gula hade det kunnat vara en silkeshäger. Men av storleken att döma lutar allt åt att detta var en ägretthäger.