Hamnen i Hirtshals

Fisket och sjöfarten har satt en stor prägel på de större hamnstäderna på norra Jylland. Från hamnen i Hirtshals avgår ett flertal olika färjelinjer till både Norge och Färöarna.

Vybilden ovan är tagen över fiskehamnen i Hitshals där fiskebåtarna ligger på rad längs kajen. På bilden syns även det norskflaggade fartyget Viscaria som fraktar asfalt och bitumen.