Bovbjergs rasbranter

Jag har besökt nordvästra Jylland de senaste dagarna. Därför kommer bildbloggen sannolikt att få ett danskt tema den närmaste veckan. Bilden ovan är tagen vid Bovbjerg där erosionen har skapat spektakulära branter i landskapsbilden.

Bovbjerg är en 40 meter hög lerbank som ligger strax söder om samhället Ferring på Jyllands västkust. Platsen är nog mest känd för sin fyr, som reser sig ytterligare 26 meter över havet. De mäktiga rasbranterna har skapats genom det fenomen som geologerna kallar abrasion, vilket är samma sak som vågerosion.