Stengärden i skogen

Stengärden

I de skånska skogarna är det inte speciellt svårt att hitta spår av gamla stengärden. Dessa byggdes ofta i en tid när miljön inte bestod av skog utan snarare var betes- och odlingsmark. Stengärdena markerade ut tomtgränser och fungerade delvis även som inhägnader för djuren.

Och stenarna ligger naturligtvis fortfarande kvar, om än något mer utspridda och mossiga. Därför går det att finna stengärden på de mest oväntade platser. Som här mitt i Häckebergaskogen.