Rörums norra å

Rörums norra å

Längst söderut i Stenshuvud nationalpark rinner Rörums norra å. Vattendraget strömmar genom en ravin som omgärdas av ädellövskog. Biotopen är väldigt rik. Längs ån går det att finna flera sällsynta fågel- och insektsarter.

Rörums norra å erbjuder även goda lek och uppväxtplatser för havsöring. Ett gott tecken på att vattenkvaliteten är relativt god. Eftersom det här är en nationalpark får de träd som fallit över ån till stor del ligga kvar och sakta brytas ner av tidens tand.

> Läs mer om Rörums norra år hos Österlens vattenråd