Station Triangelns södra uppgång

Triangelns södra station

Rulltrapporna vid Triangelns station i Malmö har fotograferats flitigt sedan öppnandet för fem år sedan. Jag vill naturligtvis inte vara sämre. Just den här bilden är tagen vid den södra uppgången. I hallen där den nedre rulltrappan förbinder de båda kortare trapporna, som i sin tur tar resenärerna upp till markplan.

Triangelns station har ritats av KHR Arkitekter samt Sweco. Fler än 15 000 personer passerar stationen varje dag.

Du är kanske även intresserad av:
Rulltrappor Station Triangeln, Malmö 
Tunnel under Malmö