Sjömansinstitutets hus, Stockholm

Sjömansinstitutet

Att fånga symmetrin på fasader är alltid en utmaning. Praktiska efterbehandlingsverktyg underlättar dock rejält. Den här bilden på det så kallade Sjömansinstitutets hus i Stockholm blev inte så tokig.

Den åtta våningar höga Tegelbyggnaden, som ligger intill Stadsgårdskajen på Södermalm, uppfördes 1914 och fungerade inledningsvis som stationshus för Saltsjöbanan. I slutet av 30-talet såldes huset till Stockholms kyrkliga sjömansvård, som förblev förvaltare fram till 2010. Idag inrymmer byggnaden mestadels kontor.