Bränning

Bränning

Längs kustlinjen vid Svarte strax väster om Ystad finns det gott om stora stenar. Genom årtusendena har dessa slipats runda av havets ständiga nötande. Den här bilden fångade jag just när en våg avslutade sin långa färd från öppet hav.