Tockarps fälad

Tockarp

Den här bilden är tagen vid hagmarkerna intill Tockarp sydost om Sövdesjön. Det här är gammal kulturmark. Marken är relativt torr och sandig, något som gör att tallar och enbuskar ser ut att trivas extra fint.