Edison Park, Lund

Edison Park - Lund

Låt oss fortsätta den arkitektoniska rundvandringen i Lund. Den noggranne iakttagaren känner kanske till det här motivet från en bloggpost jag lade upp för några år sedan. Det är ungefär samma bild, men helt nytagen.

Vid Lunds norra infart, i anslutning till IDEON-området, ligger Edison Park. Kontorskomplexet består av två separata enheter formade som en fyrklöver. Totalt blir det alltså åtta L-formade byggnader om sammanlagt 16 000 kvadratmeter.

Edison Park byggdes i etapper mellan 2001 och 2012 och är ritat av Liljewall arkitekter. Formen är klassiskt modern där framför allt vita och röda fasader kontrasterar varandra i fin symmetri. Byggnaderna ägs av Malmöbaserade Fastighets AB Briggen och här huserar välbekanta företag som AXIS och Huawei.