Lunds södra station

Tidigare idag tog jag en längre promenad i min hemstad. En av byggnaderna jag passerade var det gamla stationshuset Lunds södra.

Lunds södra station

En gång i tiden var detta ändstation för den sedan länge nedlagda och upprivna järnvägen mellan Lund – Södra Sandby – Revinge – Harlösa. Byggnaden uppfördes 1905. Samma år invigdes järnvägslinjen fram till Revinge. Ett år senare förlängdes spåret, dels med ett par kilomenter fram till Harlösa, men även i västlig riktning i form av en ny ändstation vid Högevall/Stadsparken.

Järnvägslinjen hade tidigt svårt att nå lönsamhet och redan 1939 lades persontrafiken ner. Viss godstrafik fortsatte fram till 1966 då rälsen revs upp helt. Det så kallade ”Hardebergaspåret” lever emellertid fortfarande kvar i form av ett flitigt trafikerat cykelstråk. Och som ni ser är även stationen Lunds södra välbevarad.