Tidevarv

Tidevarv

En tunn kvist och några barr ligger på stubben av det som en gång var en ståtlig gran.
Tidevarv kommer, tidevarv försvinner, släkten följer släktens gång.