Naturens karvsnitt

Naturens karvsnitt

En gång i tiden var detta ett ståtligt träd. Men det är länge sedan nu. Sedan trädet fällde sina sista löv har det sakta men säkert skulpterats av väder, djur och mikroorganismer. Kvar finns bara en vackert utsirad stubbe. Det här är naturens eget karvsnitt.