Balkonger

Balkonger

Den här bilden är hämtad från det högsta nybyggda huset i området ”Sockerbruket” som ligger intill Kung Oscars Bro i Lund. Flerbostadshusens arkitektur är till stor del inspirerad av områdets industriellt präglade historia.