Limhamns nya sjöstad

Som jag skrev i gårdagens bloggpost sker en närmast total förändring runt hamnområdet i Limhamn just nu. Jag tycker att den här bilden beskriver förvandlingen på ett ganska bra sätt.

Limhamns sjöstad

Längst bort i bilden syns fotfarande resterna av cementfabrikens enorma betongkolosser. Några av de höga skorstenarna och silorna har redan fått ge vika för dynamiten. De övriga lär möta samma öde inom en ganska snar framtid.

Istället byggs en helt ny ”sjöstad” längs den så kallade Glasbrukskajen med flerbostadshus i tilltalande arkitektur. Hamnbassängen där stora fraktfartyg en gång i tiden lade till är på god väg att bli småbåtshamn.

Några länkar om du vill veta mer:
> Se bilder från gamla Limhamn på Bilder i syd
> Om Limhamns hamnområde på Wikipedia
> Om Limhamns sjöstad på Skanska.se