Utlopp


Rinnande vatten, reflektioner, skuggor och framför allt en riktigt tuff symmetri. Den här bilden blev inte alls så tokig. Jag tog den vid ett dagvattenutlopp längs Höje å i Lund.