Höstlöv

På väg till min sedvanliga ”måndagssushilunch” tog jag vägen genom Lunds stadspark. Det är väldigt vackert nu med alla höstlöven.