Bläsgåsen – en flyttfågel på rast i Skåne

Bläsgäss över Vombs ängar

Så här på våren är det många gäss som passerar Skåne på sin färd norrut. Många stannar för att rasta och äta upp sig på Vombs ängar. En av de gässarter som går att observera på ängarna just nu är bläsgåsen.

Bläsgäss rastar på Vombs ängar

På avstånd påminner bläsgåsen en del om den för vårt landskap vanliga grågåsen. Men bläsgåsen är något mindre och har en kortare hals. Det tydligaste kännetecknet är den vita ”bläsen” vid näbbroten. Fjäderdräkten är gråbrun och tvärränderna på buken är tydligt markerade.

Bläsgäss i flykten

När bläsgässen når Skåne från sina övervintringsplatser i Västeuropa har de en lång sträcka kvar att färdas. Häckningsplatserna är belägna långt norrut längs den ryska ishavskusten.